Stagiaires

Onze school is stageschool voor studenten van Christelijke Hogeschool De Driestar te Gouda, het Hoornbeeck College te Kampen en De Friese Poort te Leeuwarden. Daarnaast wordt er ook door andere scholen wel een beroep op ons gedaan om stagiaires te plaatsen. Niet altijd hoeft het dan om een lesactiviteit te gaan. Er wordt per aanvraag bekeken of de school aan zo'n verzoek kan voldoen. Een stagiaire kan in een klas of in de gymzaal lesactiviteiten verrichten voor kortere of langere duur. De leerkracht houdt uiteraard de eindverantwoording.